• צוות אשת ביזנס לשירותכם
  שם פרטי :
  שם משפחה :
  נושא :
  הודעה:
  מייל:
  טלפון:
  • אני מעדיף פניה:


 • אשת ביזנס סנטר – תנאי שימוש באתר

   

  א. כללי

   

  1. אתר אשת ביזנס סנטר הינו אתר אינטרנט המצוי בבעלות אשת ביזנס סנטר- אי.בי.סי. בלבד המספק מידע ומתמחה במכירת שירותי ומוצרי תיירות.

   

  2. מזמין רשאי לבצע פעולות רכישה באתר במידה והנו: בעל תעודת זהות ישראלית, מעל גיל 18 ובעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

   

  3. הזמנה המבוצעת על ידי המזמין באתר זה מהווה את הסכמתו לתנאי אשת ביזנס סנטר ובכלל זה התנאים המנויים להלן. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם, ובהתאם למידע הידוע לסוכנות הנסיעות. או מידע שהיה על סוכנות הנסיעות לדעת.

   

  4. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים ע"י אשת ביזנס סנטר מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי אשת ביזנס סנטר ולכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה ויש לקרוא אותם יחד עם וכחלק בלתי נפרד עם התנאים המופיעים על גב כרטיס הטיסה.

   

  5. אשת ביזנס סנטר מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה) בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

  אשת ביזנס סנטר תבצע את ההזמנה במיומנות, תמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ותוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת אשת ביזנס סנטר, אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.

   

  6. מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכם זה הינו הסכם מותנה אשר יחייב את הצדדים אך לאחר אישור ע"י החברה ולאחר קבלת אישור העסקה על ידי חברות כרטיסי האשראי ע"ש המזמין.

   

  7. יובהר כי התנאים הכלליים המופיעים באתר זה מתייחסים לתיירות פנים ולתיירות יוצאת כאחד.

   

  ב. מידע חשוב

   

  8. כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מהארץ, אחראי בלעדית באופן אישי להצטייד במסמכים הבאים:

   

  8.1. דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. אשת ביזנס סנטר ממליצה לצלם את דרכונכם לפני היציאה מהארץ לשמור את הצילומים בנפרד מהדרכון.

  8.2.אשרות כניסה – באחריותו הבלעדית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר, ככל שקיים צורך כזה.

   

  על הנוסע האחריות לוודא את הצורך באשרת כניסה עם הקונסוליה של המדינה בה ירצה לבקר .מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ.

  יובהר כי אשת ביזנס סנטר אינה אחראית לנזקי המזמין, ככל שנגרמו, עקב אי השגת אשרות הכניסה הדרושות מבעוד מועד ו/או בגין אשרת כניסה שאינה מתאימה.

   

  8.3. תרופות וחיסונים – על הנוסע לוודא באופן אישי את הצורך בתרופות וחיסונים למדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

   

  8.4. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

   

  8.5.פוליסת ביטוח רפואי ומטען – מומלץ מאוד להצטייד בפוליסת ביטוח רפואי ומטען. פרטים בנושא באתר ובמוקד הטלפוני של אשת ביזנס סנטר.

   

  8.6. בעלי תעודות מעבר - בעלי תעודות מעבר חייבים באשרת כניסה לכל יעד. באחריותו האישית של הנוסע לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן ירצה לבקר. חובה על הנוסעים לציין אם הינם בעלי אזרחות ו/או נתינות זרה ו/או כפולה ו/או תעודת מעבר. על הנוסעים בעלי תעודות מעבר החובה לעדכן בהתאם את סוכני הנסיעות בחברה במעמד ביצוע ההזמנה.

   

  ג. תהליך ההזמנה

  9. חלק מההזמנות המתבצעות באתר הן בסטאטוס "נדרש אישור" (היינו בגדר בקשה) וחלקן מאושרות מיידית. יש לשים לב לנוסח ההודעה המתקבל בעת סיום ההזמנה.

  10.יובהר כי הזמנתך תאושר סופית רק כאשר סוכן אשת יחזור אליך טלפונית ויאשר לך את ההזמנה (פרט לטיסות הנסגרות דרך אייקון "טיסות סדירות")

  11. על הנוסע לבדוק את כל הפרטים מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל ולוודא כי הם תואמים לפרטי ההזמנה.

   

  ד. מדיניות מחירים

  המחירים באתר כפופים לשינויים במחירוני הספקים. המחיר הסופי כפוף לאישור הספק

  12. אשת ביזנס סנטר עושה כל מאמץ להציע ללקוחותיה מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר), והם יכולים להיות שונים מהמחירים המוצעים בסניפי אשת ביזנס סנטר.

   

  13. לידיעתך, במקרה של הזמנה טלפונית ו/או סיוע טלפוני ויעוץ טלפוני או תכתובת במייל יתווספו דמי טיפול בסך של עד 30$ לנוסע בהתאם לסוג המוצר. זאת למעט טיולים מאורגנים שאז דמי הטיפול שיתווספו יהיו עד לסך של 60$ לנוסע.

   

  14. לאשת ביזנס סנטר שמורה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם לצרכיה המסחריים ולשיקול דעתה הבלעדי.

  15.מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להעלות ללא הודעה מוקדמת.המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש:עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיסי טיסה,שוברי מלון,שוברי רכב וכד') כבר נמצאים בידי הנוסע.

   

  16. שינוי או ביטול הזמנה יחויבו בתשלום בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כמפורט להלן בתקנון זה.

   

  17. מחירי הזמנה כוללים מיסי נמל והיטלים שונים (דלק, ביטחון וכיוצא בזה), אולם בכל מקרה אינם כוללים ביטוח נוסעים (אשר על המזמין להזמינו בנפרד).

   

  18. אם לא שולמה מלוא התמורה על ידי המזמין לחברה עד לתאריך היציאה, אזי כל שינוי הכרוך בהעלאת כרטיס הטיסה ו/או בשערי המטבע אשר יגרמו לתוספת במסי הנמל ו/או דמי ביטחון ו/או עלויות דלק ו/או כל תשלום אחר,  תחול על המזמין בלבד.

  19. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות (או מועד אחר שהוסכם בכתב במפורש על ידי אשת ביזנס סנטר) הבקשה אינה מחייבת, אלא אם כן השירות שאישורו הנדרש הינו מהותי להזמנה וביחס אליו ניתנה הסכמת הלקוח ואישור של ספק השירות.

   

  שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

   

  20. המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם יחויבו על פי שער העברות וההמחאות על פי דין. החזר כספי עבור מוצר שמחירו נקוב במטבע זר יבוצעו על פי שער המטבע ביום הזיכוי.

   

  21. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין.

   

  22. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:

   

  22.1. במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לאשת ביזנס סנטר עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.

   

  22.2. במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לאשת ביזנס סנטר תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה אשת ביזנס סנטר רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שאשת ביזנס סנטר מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט אשת ביזנס סנטר לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול. במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם"

   

  ה. פרטי מזמין השירותים / מוצרים

   

  23. בעת רכישת השירותים / מוצרים באתר יתבקש המזמין להזין במערכת פרטים אישיים הן של המזמין והן של הנוסעים הנוספים. אינך נדרש למסור את הפרטים שתתקבל, אולם ללא מסירתם לא תוכל, כאמור, להשלים את הזמנת החבילה ללא מסירת פרטים אלו.

   

  24. הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר מותנית במסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין השאר, פרטים אישיים ומסירת מספר כרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום. יובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

   

  25. על המזמין לבדוק ולוודא כי הפרטים שמולאו על ידיו במסגרת ההזמנה זהים לאופן איות פרטיו בדרכונו, לפני שהוא חותם ומאשר את הזמנתו. שינוי שם הנוסע, לאחר התשלום עבור ההזמנה, כרוך בתשלום נוסף.

   

  26. אשת ביזנס סנטר ומי מטעמה אינם אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות בין אם בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי המזמין בהקלדת פרטיו או פרטי הרכישה ו/או אם פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמזמין לבצע הזמנה.

   

  27. הפרטים שתמסור יישמרו במאגר המידע של אשת ביזנס סנטר. בכל מקרה, יודגש כי אשת ביזנס סנטר לא תמסור את פרטיך האישיים שתמסור לצדדים שלישיים כלשהם, אלא בהתאם לדין.

   

  28. עם הכנסת פרטיו במסגרת תהליך ההזמנה מאשר המזמין לאשת ביזנס סנטר לשלוח למענו ו/או כתובת הדואר האלקטרוני המוזנת כדי לעדכן אותו מעת לעת במבצעים ובמוצרים שמציעה החברה ולרבות מידע שיווק ופרסומי, זאת כל עוד לא ביקשת להסירך מרשימת הדיוור, הודעה שתוכל למסור לאשת ביזנס סנטר בכל עת.

   

  29. כאמור, בכל עת שיבחר יוכל המזמין לבקש מאשת ביזנס סנטר להסיר את שמו מרשימת הנמענים באמצעות פניה לחברה בטלפון, בפקס מס' 03-6917666 או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני שכתובתה comments@eshet-tours.com.

   

  יובהר כי ככל שהמזמין יבקש מחיקת פרטיו הרי שבקשה זו לא תחול על פרטים הקשורים לפעולות מסחריות שביצע המזמין, ובכלל זה רכישת חבילות נופש.

   

  30. בהתאם לסע' 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 המזמין יהא זכאי, בכל עת, לעיין בעצמו ו/או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו במידע המוחזק עליו במאגר המידע, והכל במגבלות שבדין. אדם שעיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור ו/או מעודכן רשאי לפנות לאשת ביזנס סנטר בבקשה לתקן את המידע ו/או למוחקו.

   

  ו. מידע ותמונות באתר

   

  31. במסגרת האתר משווקים שירותים אשר חלקם מופקים על ידי אשת ביזנס סנטר וחלקם על ידי צדדים שלישיים, ובהתאמה כולל האתר מידע מטעם אשת ביזנס סנטר ומידע מטעם צדדים שלישיים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר.

   

  32. אשת ביזנס סנטר אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. כמו כן, יובהר כי אשת ביזנס סנטר אינה אחראית למידע אשר הועבר על ידי צדדים שלישיים וכי היא ממליצה למזמינים טרם ביצוע ההזמנה לבדוק את המידע הכלול בפרטי חבילת הנופש באתר האינטרנט של ספק השירותים הרלבנטי.

   

  33. יודגש כי כל התמונות המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד והן נמסרות לידי אשת ביזנס סנטר על ידי צדדים שלישיים.

   

  ז. זכאות להנחה

   

  34. לקבלת הנחה המגיעה ללקוח עקב שייכותו לקבוצת גיל מסוימת או לקבוצת פרופיל מסוימת, עליו להציג תעודה מתאימה במעמד איסוף מסמכי הנסיעה ובעת הגעתו לנופש.

   

  35. לקוח שלא תהיה בידיו התעודה המתאימה ו/או יתברר כי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה באתר אינם נכונים, יידרש לשלם את ההפרש שבין התמורה המלאה של השירות שרכש לבין התשלום ששילם באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו רשומים במערכת או בכל דרך אחרת שאשת ביזנס סנטר או ספק השירות ימצאו לנכון בנסיבות.

   

  ח. תשלום באמצעות כרטיס אשראי – תנאי תשלום באתר

   

  36. תנאי התשלום הינם כדלקמן:

   

  36.1 בתיירות יוצאת – המזמין יכול לשלם עבור השירותים שרכש בין היתר בתשלום שקלי בעד ארבעה תשלומים שווים צמודי דולר בהתאם לשער העברות והמחאות כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 הנכון ליום חיוב חשבון הבנק (על ידי חברת האשראי), או בעד 18 תשלומים שקליים בקרדיט, כפוף לתשלום דמי הגנת שער החל מהתשלום השני, בשיעור הנקוב בפרטי התשלום.

  36.2 בתיירות פנים – ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בעד ארבעה תשלומים שקליים ללא ריבית, או בעד 18 תשלומים שקליים בקרדיט החל מהתשלום החמישי, בשיעור הנקוב בפרטי התשלום.

  37. חשוב לציין כי האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיית הצפנה מתקדמות. המידע המוזן על ידי הרוכש/המזמין באתר הינו חסוי ולא יועבר על ידי אשת ביזנס סנטר לצדדים שלישיים מלבד אלה הרשאים לדרוש ממנה מידע על פי כל דין.

   

  38. מבצע ההזמנה באמצעות האתר הוא המשלם את התמורה בגינה, אף אם אינו בין הנוסעים. במידה ומבצע ההזמנה אינו כלול ברשימת הנוסעים עליו למלא את פרטיו האישיים במסגרת השדה "פרטי בעל הכרטיס" שבמסך ביצוע ההזמנה.

   

  39. כאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייב הרוכש. אשת ביזנס סנטר אינה מחויבת לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.

   

  40. במקרה של פיגור בתשלומים תהיה אשת ביזנס סנטר רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי והמזמין נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי כאמור. במידה וכרטיס האשראי של המזמין יבוטל ו/או תגיע הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע הזמנה המזמין מתחייב למסור לנציג אשת ביזנס סנטר פרטי כרטיס אשראי תקף לביצוע התשלום עבור חבילת הנופש שרכש.

   

  ט. מניין ימי חבילת הנופש

   

  41. במניין ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש המוצעות באתר האינטרנט, נכללים יום היציאה ויום החזרה וזאת בהתאם ללוח הזמנים ומועדי הטיסה של חברות התעופה השונות, עמן קשור המארגן.

   

  היינו, ימי הנופש הכלולים בחבילות הנופש נספרים מעת יציאתכם מהארץ ועד שובכם, גם אם היציאה מהארץ היא בשעות אחה"צ או הערב, והחזרה לארץ בשעות הבוקר.

   

  הטיסות מבוצעות על ידי חברות סדירות ו/או שכר, אולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. טיסות השכר מותנות באישור מינהל התעופה האזרחי ומופעלות על פי תקנות טיסות השכר. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי. בהקשר זה ראו גם האמור בפרק העוסק בטיסות להלן.

   

  י. ביטולים ושינויים

   

  42. הודעה על ביטול עסקה תעשה בכתב ותועבר לאשת ביזנס סנטר בפקס או במסירה אישית במשרדי החברה בהתאם לפרטים המופיעים להלן.

   

  43. יצויין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סע' 14ג'ג', בין היתר, כמפורט להלן.

   

  44. חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק באופן הבא:

   

  "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

   

  "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

   

  סעיף 14ג'(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כי "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן". האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה.

  עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה ולפיו העוסק יחזיר לצרכן,בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן,יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהוא,זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעות המונחים בסע' 14ה לחוק הגנת הצרכן.

   

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר בזאת כי בהתאם לסע' 14ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ההסדר הקבוע בחוק הגנת הצרכן בקשר עם ביטול עסקאות מכר מרחוק לא יחול אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.

   

   ביטול הזמנה לגביו לא חלות הוראות חוק הגנת הצרכן יחויב החל ממועד ביצוע ההזמנה בדמי ביטול מלאים בשיעור מלוא עלות ההזמנה.

  45. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

   

  יא. טיסות

   

  46. הטיסות המוצעות על ידי אשת ביזנס סנטר הכלולות בחבילות הנופש הינן טיסות שכר והן מבוצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה ובכפוף לתקנות טיסות שכר: "רישוי שרותי תעופה (טיסות שכר) התשמ"ב 1982".

   

  47. ככל שקיימת אי התאמה בין פרטי הטיסה שנמסרו לך לבין פרטי הטיסה הנקובים בכרטיס הטיסה על המזמין לפנות באופן מיידי לסוכן הנסיעות ו/או לחברת התעופה. על המזמין לאשרר את פרטי הטיסות החזור 72 שעות לפני מועד ההמראה.

   

  48. המזמין יודע ומקבל כי פרטי הטיסות ונתיביהן הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה וכי הם ניתנים לשינויים לאחר ביצוע ההזמנה על ידי חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר וכי ייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזהות המוביל, בזמני הטיסות ונתיביהן אף ללא הודעה מוקדמת, כאשר פרטי הטיסות המעודכנים הם אלו המופיעים בכרטיס הטיסה.

   

  49. הואיל מועדי טיסות ונתיביהן ו/או נחיתות הביניים נקבעים על ידי המוביל התעופתי לבדו, ובכלל זה נחיתות ביניים בלתי מתוכננות האחריות בגין עיכובים, שינויים, ביטולים, ואובדן כבודה הנה על פי הדין, חלה אך ורק על המוביל התעופתי ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או דרישות, מכל סוג שהוא, כלפי אשת ביזנס סנטר, בין היתר, בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה.

  היה ויגרם לנוסע הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ולרבות בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או ביטולים ו/או אובדן כבודה לא תישא אשת ביזנס סנטר בהפסדים ו/או בהוצאות אלו. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות ביטול העסקה והכל בכפוף לדין.

   

  יב. הנחיות לנוסע

   

  50. הגעה לשדה התעופה - הנוסע חייב למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו לצורך ביצוע הנסיעה והוצאתה אל הפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך כך, לרבות דרכון בר תוקף לתקופה של 6 חודשים מינימום ואשרות מתאימות. כמו כן, חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי המוביל התעופתי ו/או המלון.

   

  לחלק גדול מן הערים מספר שדות תעופה ובחלקם מספר טרמינלים. האחריות לוודא זהות שדה תעופה והטרמינל ממנו יוצאת הטיסה חלה על הנוסע בלבד.

   

  אשת ביזנס סנטר לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע, אם לא עמד בדרישות ובהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא.

   

  51. הגעה לטיסה – זמן ההגעה הרשמי לטיסה בינלאומית הוא שעתיים לפני הטיסה. לאור בדיקות הביטחון הרבות הקיימות בעולם, מומלץ להגיע 3 שעות לפני הטיסה.

   

  52. תינוק - תינוק עד גיל שנתיים אינו זכאי למקום ישיבה במטוס ולשאת כבודה. כמו כן לא ניתן להבטיח עריסה עבור תינוק אף אם המזמין ביקש במועד הזמנה עריסה לתינוק. יובהר כי במידה ויתברר כי גיל התינוק הינו מעל שנתיים, לרבות במועד החזרה, הרי שעל ההורים / המזמין תחול החובה להשלים את ההנחה שניתנה בגין התינוק (ככל שניתנה) אם עבור הטיסה ואם עבור חבילת הנופש.

   

  53. נשים בהריון - נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.

   

  54. ארוחות -  אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות לנוסע. אשת ביזנס סנטר תעביר את בקשות הלקוח השונות לחברת התעופה ואלו יהיו באחריותו בלבד.

   

  יג. מטען וכבודה

   

  כללי

   

  55. הנוסע מאפשר לשאת כבודה בתא המטען של המטוס וכבודת יד בהתאם להנחיות חברות התעופה.

  מטען עודף יחויב על פי הסכום אשר ייקבע על ידי חברת התעופה. ייתכנו מקרים בהם לא תהיה כלל אפשרות לשאת

  56. מטען עודף ככל שייקבע על ידי חברת התעופה. לעניין ביטוח הכבודה נא לעיין באמור בפרק "נזקים – ביטוח"

   

  נהלי ביטחון חדשים בשדות תעופה בנושא נשיאת הנוזלים בתיקי יד (אירופה, נורווגיה, אירלנד ושוויץ)

   

  57. על פי נהלי הביטחון בשדות תעופה אלו, הנוסע רשאי לקחת איתו רק כמות קטנה של נוזלים בתיק היד.

   

  58. כל נוזל חייב להיות במיכל נפרד המכיל לא יותר מ- 100 מילימטר. על המיכל להיות עשוי מפלסטיק שקוף, בעל מנגנון סגירה ופתיחה. בסך הכל מותרת כמות מקסימלית של ליטר אחד של נוזלים לכל נוסע.

   

  59. הנוזלים המותרים הם: מים ונוזלי שתיה אחרים, מרקים, סירופים, קרמים למיניהם ושמנים, בשמים, ספריי למיניהם. בכלל זה נכללים גם נוזלים במרקם ג'ל: כולל ג'ל לשיער ורחצה, תכולה של מכלים לחיצים (ספריי לדוגמא) כולל קצף גילוח או דאודורנטים, משחות כולל משחת שיניים, חומרים צמיגיים (שאינו נוזלי ואינו מוצק לגמרי), מסקרה או כל תרכובת דומה אחרת.

   

  יד. בתי מלון

   

  כללי

   

  דירוג המלונות בארץ בכוכבים כפי שמופיע באתר נקבע על פי אמות מידה פנימיות של אשת ביזנס סנטר כשירות ללקוח ומהווה ציון כללי שניתן למלון על ידי הגורמים המקצועיים המוסמכים לכך בחברה. להסרת הספק – הדירוג אינו מהווה דירוג רשמי של המלונות או ערובה לעמידה בסטנדרטים שנקבעו על ידי גורם רשמי כלשהו

   

  60. במלונות בארץ כניסה לחדרים החל משעה 1500 (למעט שבת-כניסה במוצש )שעת עזיבת החדרים עד 11:00.

   

  61. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

   

  62. מצב הניקיון והתחזוקה של החדרים או של מתקני המלון אינו בשום דרך באחריות או בשליטת חברת אשת ביזנס סנטר.

   

  63. החדרים במלונות הם חדרים זוגיים עם 2 מיטות או מיטה כפולה. ההזמנות מבוצעות עבור חדר במלון כאשר מבחינת המלון אין הבדל בין החדרים השונים. אין באפשרות אשת ביזנס סנטר להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, למיקום חדר, לא בקומה רלבנטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת.

   

  64. אין אפשרות להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מבית המלון (חובה על הנוסעים לפנות את החדרים במלון עד השעה 11:00 ביום העזיבה וזאת, גם אם הטיסות ממריאות בשעות הלילה). שעת הכניסה לחדרים הינה החל משעה 15:00.

   

  65. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. ככל שבמלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין אשת ביזנס סנטר יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין מרכזי, ו-אשת ביזנס סנטר ו/או מי מטעמה לא יהיה אחראי במידה והנוסע ישוכן באיזה מן החדרים במלון וכתוצאה מכך יהיה מרוחק מהשירותים הכלליים. כמו כן, במידה ומוזמנים מספר חדרים על ידי המזמין אין באחריות אשת ביזנס סנטר להבטיח שכל הנוסעים ישוכנו בסמוך.

   

  66. במקרה של הזמנת חדר ליותר מ - 2 אנשים תיתכן אפשרות שתוכנס מיטה מתקפלת או מיטות נוספות לחדר זוגי, אך אין באפשרות אשת ביזנס סנטר להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר.

   

  67. חדרים מיוחדים לנכים מחייבים קבלת אישור מוקדם ספציפי ובכתב מספק החדרים בדבר כשירותם לצרכי הנכים.

   

  68. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת אשת ביזנס סנטר להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק אשת ביזנס סנטר עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.

   

  69. כל הפרטים המפורסמים בפרסומי המארגן באשר למתקני המלון, מפורסמים על פי פרסומי המלון ואין המארגן נושא בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות הנוסע במלון.

   

  70. יובהר כי אשת ביזנס סנטר אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.

   

  העברות משדה התעופה למלון

   

  71. ככל שחבילת הנופש שהוזמנה כוללת גם את העברת הנוסעים למלון הרי שהסעת הנוסעים משדה התעופה מבוצעת באמצעות רכב מאסף המפזר את הנוסעים למלונות השונים. למעט עצם העברת הנוסעים למלון אשת ביזנס סנטר אינה אחראית לאופן פיזור הנוסעים בבתי המלון השונים, לזמן הנסיעה וכד'.

   

  72. כאשר חבילת הנופש שרכש הנוסע כוללת בחובה העברה משדה התעופה למלון המוזמן ומהמלון בסיום החופשה לשדה התעופה, יהא המארגן אחראי כלפי הנוסע בעבור אספקת שרות זה. באם לא סופק השרות הנ"ל על ידי המארגן מכל סיבה שהיא, חובה על הנוסע לקבל אישור מהמלון כי אכן השרות לא סופק בציון שעת העזיבה ולהצטייד בקבלה המאשרת כי הנוסע הזמין הסעה חלופית עקב כך. המארגן ישיב לנוסע את התמורה ששולמה על ידו בפועל בגין כך עם שובו לישראל כנגד הצגת האישור והקבלה כאמור לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם הנוסע לא יציג את המסמכים שלעיל יהא המארגן פטור מהחזר ההוצאה לנוסע.

   

  בסיס חצי פנסיון

   

  73. אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת בוקר וארוחה עיקרית. בחלק מהמלונות חייב הלקוח לבחור בארוחת הערב כארוחה עיקרית (אין אפשרות לארוחת צהריים).

   

  רישום יתר על ידי בתי המלון או הסוכן המקומי

   

  74. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר, המצוי בסמיכות מקום למלון שהוזמן ואין ל-אשת ביזנס סנטר כל ידיעה על כך מראש ו/או אפשרות לשנות את ההחלטה. דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגורע מזכותך לתבוע פיצוי או כל סעד אחר, בגין נזקים שנגרמו לך בעקבות העברה כאמור.

   

  שירותים עונתיים –

   

  75. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. אשת ביזנס סנטר לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.

   

  75.1 בריכות השחייה – הפעלת הבריכה במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלתה משתנים ממלון למלון. מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בתקופת החורף, עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב. הרחצה בבריכות השחייה והשימוש במתקני המלון הינם בכפוף להוראות בתי המלון ובאחריות הנוסע בלבד, ואין לאשת ביזנס סנטר כל אחריות ביחס להפעלת הבריכה במלון.

   

  75.2 מיזוג אוויר – הפעלת המיזוג במלונות נמצאת בשיקול דעתה הבלעדית של הנהלת המלון, וחודשי הפעלות המיזוג כמו גם שעות הפעלת המיזוג משתנים ממלון למלון. בטורקיה ובאיי יוון במספר מלונות מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה, בחלק מבתי המלון המזגנים פועלים רק בחודשים יולי-אוגוסט ועד לאמצע ספטמבר. בכל מקרה אין הפעלת מיזוג האוויר בכל המלונות, בכל היעדים, באחריות אשת ביזנס סנטר והיא לא תישא בכל אחריות שהיא אף אם מצויין בתיאור שהמלון מצוייד במערכת מיזוג אוויר, והוא לא פועל.

   

  שירותים נוספים במלון

   

  76. מלונות רבים מציעים שירותים נוספים כגון ספא, סאונה, חדרי כושר, כסאות, מיני בר ומגבות בבריכה המלון, השכרת רכב, סיורים ועוד.

   

  77. אשת ביזנס סנטר אינה אחראית לזהות השירותים שינתנו ו/או לאיכותם ו/או לדרישות תשלום בגין השירותים על ידי בתי המלון. איכות השירותים, כמותם, זהותם ועלותם הינם באחריותה הבלעדית של הנהלת המלון. יובהר כי החרגה זו מתייחסת גם לחבילות נופש על בסיס "הכל כלול".

   

  נציג

   

  78. בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראליים שחלקם הינם מטעם משרד הסוכן המקומי וחלקם מטעם המארגן. תפקיד הנציג ומי מטעמו לקבל את הנוסע בהגעה (כאשר משולם עבור שרות זה), לדאוג להעברתו למלון ומהמלון בסיום חופשתו לשדה התעופה לטיסתו חזרה.

   

  79. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במשך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים על ידי הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע, למעט העברות אל/מאת למלון, אין אנו אחראים לפעילות אחרת ונוספת שלו.

   

  80. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.

   

  81. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריותו של המארגן באשר לתפקוד הנציגים מוגבלת רק לשרותי העברה (כאמור לעיל) אותם רכש הנוסע מהמארגן וכי אין המארגן נושא בכל אחריות באשר לפעילותו של הנציג בכל הקשור לשירותים כלשהם אותם לא רכש הנוסע מהמארגן.

   

  טו. השכרת רכב

   

  82. לצורך השכרת רכב נדרש השוכר: לכרטיס אשראי בינלאומי (לעיתים אף לשני כרטיסי אשראי בינלאומיים שונים), לרשיון נהיגה בינלאומי ולרישיון ישראלי תקפים. במידה ואלה לא יימצאו ברשותו של הנוסע, לא יימסר לו הרכב בתחנת ההשכרה.

   

  83. יובהר כי חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד. גילאי המינימום לשכירות רכב:25 שנה,גיל מקסימום:69

  84. יום שכירות הוא 24 שעות ועל כל איחור יחויב הלקוח ביום שכירות מלא לפי התעריף המקומי של חברת ההשכרה. הרכב ניתן עם מיכל דלק מלא וכך צריך גם להחזירו.

   

   

  טז. חבילות שייט

   

  85. ידוע למזמין כי חבילת השייט ו/או כל שירות המתווסף לחבילת השייט נרכשים במישרין מחברת השייט עצמה באמצעות אתר אינטרנט של חברת השייט וכי התשלום מבוצע אף הוא במישרין לחברת השייט, וכי אין לאשת ביזנס סנטר ו/או מי מטעמה כל שליטה על חבילת השייט ו/או ההזמנה ו/או השירותים המסופקים ו/או שאינם מסופקים על ידי חברת השייט (להלן לצורכי פרק זה בלבד: "ההתקשרות עם חברת השייט").

   

  86. על מזמין שהתקשר עם חברת השייט החובה הבלעדית לוודא בעצמו הרכב השירות ו/או חבילת השייט שרכש מחברת השייט, ובכלל זה כי התמורה המשולמת בגין חבילת הנופש כוללת, לשם הדוגמא ובין היתר, את עלות החדר באנייה בהתאם לדרגה שהוזמנה על ידי המזמין, ומופעי הבידור הניתנים באנייה.

   

  87. יצויין כי על פי תנאי חברות השייט מחיר חבילת שייט אינו כולל סיורי חוף מחוץ לאנייה, ארוחות בסיורים, טיפים, טלפונים, כביסה, מיסי נמל ומיסים אחרים, ביטוחים וכד'.

   

  88. בהזמנת חבילת השייט מאתר חברת השייט המזמין יודע ומכיר בזה כי אין לאשת ביזנס סנטר ו/או מי מטעמה כל אחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, ולא תתקבל אצלה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, במלואה ו/או בחלקה, במישרין ו/או בעקיפין, וכי הוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי מאשת ביזנס סנטר ו/או מי מטעמה בקשר עם ההתקשרות עם חברת השייט, מכל סיבה שהיא.

   

  89. ידוע למזמין כי חברת השייט רשאית לבצע על דעת עצמה שינויים בחבילת השייט ו/או בשירות שהוזמן ולרבות החלפת נמל, אתר עגינה, אנייה, המועדים, תוכנית הבידור וכד'. כל שינוי שיבוצע בחבילת הנופש הינו באחריות חברת השייט בלבד, וכאמור לעיל, אשת ביזנס סנטר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל שינוי שתבצע חברת הנופש בחבילת הנופש ו/או בשירות המוזמן.

   

  90. על המזמין חלה החובה הבלעדית לוודא עם חברת השייט כי בידיו כל המסמכים הדרושים, ככל שדרושים, לצורך השתתפות בשייט, וכי הטפסים מולאו בהתאם לנדרש. למזמין לא תעמוד כל טענה כנגד אשת ביזנס סנטר ו/או מי מטעמה גם בקשר להעדרם של מסמכים כלשהם בידי המזמין במועד השייט ו/או לאי מילויים כנדרש.

   

  91. על פי תנאי חברות השייט אדם מתחת לגיל 21 אינו רשאי להשתתף בשייט ו/או להחזיק בתא משלו,אלא אם כן הוא מלווה על ידי הורה או אפוטרופוס מעל גיל 25.

   

  יז. ביטול יציאה

   

  92. אשת ביזנס סנטר" תהא רשאית לבטל כל טיסה או שהות במלון מכל סיבה שאינה תלויה בה או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק את הביצוע על פי שיקול דעתה.

   

  93. אשת ביזנס סנטר תודיע לנוסע על ביטול כאמור לעיל, זמן סביר לאחר שיוודע לה על הנסיבות שגרמו לצורך בביטול.

   

  94. במקרה כאמור לעיל תוצע לנוסע טיסה או מלון אחר או שאשת ביזנס סנטר תחזיר את כל המקדמה ששולמה ומוסכם כי למעט דמי המקדמה לא יהיו לנוסע / למזמין כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אשת ביזנס סנטר.

   

  יח. נזקים – ביטוח

   

  95. אשת ביזנס סנטר לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת אשת ביזנס סנטר ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.

   

  96. כמו כן, לא תהא אשת ביזנס סנטר אחראית לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול ו/או הנופש עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיו"ב. מובהר ומודגש בזאת כי המזמין ו/או הנוסע לא יהיו זכאים להחזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי, בין אם נרכשה פוליסת ביטוח ובין אם לאו.

   

  97. אשת ביזנס סנטר מציעה לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל.

   

  98. אשת ביזנס סנטר ממליצה לנוסעיה לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען בטרם יציאתם לחו"ל וכן את ההרחבות המתאימות בהתאם לאופי נסיעתם ולמצבם הבריאותי. האחריות לרכישת פוליסת ביטוח הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.

   

  99. כבודת הנוסעים הנה באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי ו/או נציגו אשר מספק למוביל את שירותי הקרקע ולאשת ביזנס סנטר אין כל שליטה ו/או אחריות באשר לכך. הטיפול בכבודה שלא הגיעה או נפגעה אינו באחריות אשת ביזנס סנטר.

   

  יט. חילוקי דעות

   

  100. סוכני אשת ביזנס סנטר, נציגיה או כל אחד אחר, אינם מוסמכים להחזיר וגם/או להבטיח כספים כלשהם וגם /או לשנות כל שינוי בתנאים ובמידע הכללי המפורטים בתנאים אלה. החזרים או זיכויים לנוסע יינתנו ע"י אשת ביזנס סנטר בארץ בלבד רק לאחר בירור הבקשה וקבלת אישור רשמי על כך בכתב מאת אשת ביזנס סנטר.

   

  101. בירורים,תלונות והחזרים  יש להעביר למשרדינו לא יאוחר מ- 30 יום מיום מתן השירות.

   

  102. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע באחד מסניפי אשת ביזנס סנטר ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי סניף אשת ביזנס סנטר ו/או סוכן הנסיעות.

   

  103. סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל מקרה שתוגש תביעה נגד אשת ביזנס סנטר לבדה וגם/או יחד צדדים שלישיים, תהא לבתי המשפט תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו, באזורו מצוי הסניף המרכזי של אשת ביזנס סנטר.

   

  כ. התיישנות

   

  104. בהתאם להוראת סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 מוסכם על המזמין כי לא יהיה זכאי להגיש כנגד אשת ביזנס סנטר ו/או מי מטעמה כל תביעה שהיא בקשר עם הזמנת השירותים שהוזמנו הימנה לאחר חלוף שנה וחצי ממועד ההזמנה.

   

  כא. פרטי החברה

   

  שם החברה: אשת ביזנס סנטר- אי.בי.סי. שותפות כללית

  ח"פ: 540237161 

  כתובת המשרד הראשי: תרמ"ב 32, ראשון לציון

  טלפון: 03-7771707

 • מבצעים, הטבות ותערוכות בחו"ל

  הרשמו לקבלת מבצעים והטבות
  הירשם


     ברגע זה אנו מחפשים את התוצאות הטובות ביותר עבור:

     אנא המתן...